ஆப்பிள் விண்டோஸில் iCloud கடவுச்சொற்களுக்கான Chrome உலாவி நீட்டிப்பை வெளியிடுகிறது!

8 months ago 223
ARTICLE AD BOX
ஆப்பிள் விண்டோஸில் கூகிள் குரோம் உலாவிக்கான ஐக்ளவுட் கடவுச்சொல் நீட்டிப்பை வெளியிட்டுள்ளது, இது பிசிக்களில் ‘ஐக்ளவுட்’ கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
Read Entire Article