ஆப்பிள் விண்டோஸில் iCloud கடவுச்சொற்களுக்கான Chrome உலாவி நீட்டிப்பை வெளியிடுகிறது!

11 months ago 291
ARTICLE AD BOX
ஆப்பிள் விண்டோஸில் கூகிள் குரோம் உலாவிக்கான ஐக்ளவுட் கடவுச்சொல் நீட்டிப்பை வெளியிட்டுள்ளது, இது பிசிக்களில் ‘ஐக்ளவுட்’ கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
Read Entire Article