நாட்டை முடக்குவதென்பது இறுதித் தீர்மானம் என்கிறது அரசாங்கம்

9 months ago 241
ARTICLE AD BOX
சுகாதார தரப்புக்களின் அறிவுறுத்தல்களுக்கமையவே கட்டுப்பாடுகள் குறித்து தீர்மானிக்கப்படும். நாட்டை முழுமையாக முடக்குவது எமது தீர்மானங்களில் இறுதி தெரிவாகவே அமையும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Read Entire Article