பாடசாலையை முற்றுகையிட்டு மாணவர்களை அழைத்து சென்ற பெற்றோர்! சம்மாந்துறையில் சம்பவம்

5 months ago 96
ARTICLE AD BOX
அம்பாறை - சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் பாடசாலைகளில் மாணவர்களுக்கு பி.சி.ஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்வதற்காக பாடசாலைக்குச் சுகாதார அதிகாரிகள் வருவதாக கிடைத்த வதந்தியையடுத்து பெற்றோர் பாடசாலைகளைப் முற்றுகையிட்டு, பிள்ளைகளைப்.
Read Entire Article