வீண் கலவரம் வேண்டாம்..!: நாட்டில் சீனிக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை என்கிறார் ரமேஷ் பத்திரண

5 months ago 146
ARTICLE AD BOX
சீனி தட்டுப்பாடு ஏற்படக் கூடும் என்று நுகர்வோர் மத்தியில் வீண் கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது. நாட்டில் எதிர்வரும் 3 மாதங்களுக்கு தேவையான சீனி இருப்பில் உள்ளதாக அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரண தெரிவித்தார்.
Read Entire Article